Drift och underhåll krävs

Erfarenheten visar att det är mycket lite underhåll och problem i samband med Den4Dogs hundparkeing. Den4Dogs står som ansvarig ägare och erbjuder leasingavtal av hundparkering inklusive service och underhåll. Den4Dogs desinficeras automatiskt varje natt genom UVC behandling, och därför krävs det  ytterst lite tillsyn för butikspersonalen/städpersonal att göra, här talar vi om några minuter per vecka.

Etableringskampanj -Dela ut gratis nyckelkort & broschyr.

vad förväntas att Köpestället/butikspersonalen ska göra?

  • Key: vid nyetablering och starten av Den4Dogs hundparkering vid butiken rekommenderar vi annonsering och att butiken startar en gratiskampanj under  2-4 veckor där kassapersonal delar ut gratis nyckelkort och en info-broschyr som ett bra erbjudande till alla hundägare ex, som köper hundmat.

för att sedan påbörja försäljningen av nyckelkort.

  • Veckostädning: Butikens städpersonal måste städa hundparkeringen någon gång i veckan. Detta görs enkelt genom att dra över golvet med en våtmopp och tar bara några minuter.
  • Öppna / stänga: Kontrollera hund parkering dagligen, till exempel vid butikens öppning eller stängning. Kontakta Den4Dogs om något inte fungerar som det ska.

Allmän information om underhåll:

  • Rengöring: 3rd generation hund hålor har testats i över 4 år av expertis för en optimal hygien och miljö (i enlighet med Norska & Svenska djurskydd/lagen) på flera varuhus och butiker. Expertis har utvecklat hundparkering med släta ytor inuti och är helt fri från skarvar och kanter samt att Golvet inuti den är konkav så att vatten och smuts ska rinna ut ur hundparkering snabbt vid städning och tillsyn. Tillsammans med UVC- Desinficering så är hundparkering helt säker mot smittoorganismer som ex, kennelhosta, noskvalster, etc etc.
  • Om skada skett på Den4Dogs hundparkering: Om hundparkeringen har blivit skadad och inte fungerar korrekt, då utför Den4Dogs AB reparationer på skadan snarast möjligt enl. avtal /ingår i hyran. (den ska hållas stängd tills reparation är utförd).

    Den4Dogs produceras och tillverkas i ett gjutet kraftigt plastmaterial. Det innebär att det är mycket svårt eller nästintill omöjligt att förstöra eller skada Den4Dogs hundparkering. Om det skulle ske så utförs det en reparation och serviceuppdatering av Den4Dogs AB.Städning/tillsyn utförs av butikspersonal/städpersonal och Den4Dogs hundparkering skall alltid uppfattas som ren och hygienisk. Vid upptäckt skada är butiken/köpestället ansvariga att kontakta Den4Dogs AB så att reparation kan utföras.

    (Hygien & miljö ska uppfyllas i enlighet med Norska & Svenska djurskydd/lagen).