Hygien och Rengöringsprogram UVC

Hygien & Rengöringsprogram (UVC-desinficering): Den4Dogs hundparkering har ett UVC-rengöringssystem som utvecklats i samarbete med infektionsexperter från Norwegian School of Veterinary science (numera känt som NMBU)- fakulteten för veterinärmedicin & biovetenskaper. samt  (Samma UVC system som används) med den medicinska vårdindustrin såsom laboratorier, laboratorier inom patologi , njurdialys, och djurhållning liksom experter inom livsmedelsförädling (rening av både luft/vatten. och norska veterinärer och brukshunds klubbar .

Den4Dogs hundparkerings desinfektionsprogram med UVC-ljus startar  och rengör efter varje gång den används.

UVC-ljuset desinficerar hundparkering och tar bort 99% av alla smittoorganismer såsom kennelhosta, noskvalster, löss etc etc. Den4Dogs hundparkering är mycket renare inuti än vad det är i miljön utanför, Hunden har ett bättre skydd mot smittorisker i Den4Dogs hundparkering än vad det är utanför.