Rekommendationer, referenser och mediebevakning

Säkerheten har utvecklats och uppdaterats av Den4Dogs och expertis sedan januari 2004 och har testats på flera varuhus och stora livsmedelsbutiker. Erfarenheter av tidigare upplagor av Den4Dogs hundparkering har lagt grunden för den senaste serien av ”3rd generation hundparkering och möjligheter” som fungerar optimalt för alla parter. 

Hundparkering från Den4Dogs har fått uppmärksamhet i media:

 • NRK och TV2 News
 • NRK Østlandssendingen
 • TV2: s GodMorgenNorge (inklusive Nils Skarning – en av de främsta på hundar och hund vård)
 • Dagsavisen
 • Bergens Tidende den 22 mars 2012
 • Budstikka -4. juni 2011
 • Eiker New – 3 juni, 2011

Myndigheter är positiva till Den4Dogs hundparkering:

 • Det norska Justitiedepartementet anser att ”detta är helt i linje med djurskyddet och krav på lagstadgade (djurskyddslagen) och avsikter att bidra till utveckling för hundar.”
 • Norska myndigheter är positiva till hundparkering som ett alternativ istället för att binda hundar utanför entréer eller otrygga platser. eller att hundar förvaras i heta bilar under varma sommardagar med risker som följd.
 • Målet är att utveckla produkter enligt kraven i svenska myndigheternas djurskydd/lagar och stadgar för hundens säkerhet.
 • Den4Dogs hundparkering har utvecklats tillsammans med infektionsexperter från Norwegian School of Veterinary science (numera känt som NMBU)- fakulteten för veterinärmedicin & biovetenskaper, och norska veterinärer och brukshunds klubbar.
 • Används i stor skala av den största hundutställningen -Dogs4All
 • Hundebitt.no tycker detta är helt rätt initiativ till utvecklingen av Den4Dogs hundparkering.